בית כנסת הוא בית התפילה היהודי. השם "כנסת" מקורו מהשורש כ.נ.ס, והוא נקרא כך על שם ההתכנסות של האנשים בו. בית הכנסת מכונה מקדש מעט מפאת קדושתו והשוואתו לבית המקדש.

היהודים נוהגים להתפלל שלוש פעמים ביום, בבוקר תפילת שחרית, אחר הצהרים תפילת מנחה ובערב תפילת ערבית. בשבתות, ראשי חודשים וחגים נוספת תפילה אחר תפילת שחרית ושמה תפילת מוסף (ביום כיפור נוספת גם תפילת נעילה לאחר תפילת מנחה)


זמני תפילות


ימות השבוע ערב שבת/חג שבת/חג
שחרית 08:00 08:00 08:00
מנחה 15:30 14:45 16:45
ערבית 20:30 20:00 19:50

חדשות ועדכוניםזמני היום בהלכה

נץ החמה dsafas
* הזמנים משוערים ל:

לוח אירועים ושיעורים